Verb s 6 Upptäck orden

Övningen är skapad 2021-10-14 av Vannarod. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frågar ህት
 • svarar መልሲ ምሃብ፡ ምምላሽ፡ ምግላጽ፡ መሊስካ ምሃብ
 • läser ምንባብ
 • pratar ምዝራብ፡ ምልዛብ
 • tittar ምርኣይ፡ ምምልካት፡ ምዕዛብ
 • ser ምርኣይ (በዒንትኻ ምዕዛብ)፡ ምጥማት፡ ምምልካት (ከምኡ እውን ”ምርዳእ”)
 • skriver ምጽሓፍ፡ ምውራቕ፡ ምድራስ፡ ምኽታብ ፊደላት እናቐረጽካ ኣብ ወረቐት ምስፋር፡ ፊደላት ምጥቃም
 • lyssnar ልብኻ ዓቲብካ ምስማዕ፡ ጽን ምባል
 • pekar ምእማት፡ ምርኣይ፡ ምምልካት
 • räknar ምጽብጻብ፡ ቍጽሪ ምጥቃም፡ ምቝጻር፡ ምፍቃድ፡ ምድማር
 • sitter ምጽብጻብ፡ ቍጽሪ ምጥቃም፡ ምቝጻር፡ ምፍቃድ፡ ምድማር
 • står ትኽ ኢልካ ጠጠው ምባል፡ ሰጥ ምባል
 • suddar ምድምሳስ፡ ምጥፋእ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-s-6-upptack-orden.10656700.html

Dela