Verb och böjningar

Övningen är skapad 2022-07-07 av tranebane. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cantare sjunga
 • mangiare äta
 • fare göra
 • stare , stå, stanna
 • andare , åka
 • prendere ta
 • vedere se
 • essere vara
 • avare ha
 • capire förstå
 • preferire föredra
 • partire
 • canto jag sjunger
 • canti du sjunger
 • canta hon sjunger
 • cantiamo vi sjunger
 • cantate ni sjunger
 • cantano de sjunger
 • mangio jag äter
 • mangi du äter
 • manga hon äter
 • mangiamo vi äter
 • mangiate ni äter
 • mangiano de äter
 • faccio jag gör
 • fai du gör
 • fa hon gör
 • facciamo vi gör
 • fatte ni gör
 • fanno de gör
 • sto jag står
 • stai du står
 • stiamo vi står
 • state ni står
 • stanno de står
 • vado jag går
 • vai du går
 • va hon går
 • andiamo vi går
 • andate ni går
 • vanno de går
 • prendo jag tar
 • prendi du tar
 • prenda hon tar
 • prendiamo vi tar
 • prendete ni tar
 • prendono de tar
 • vedo jag ser
 • vedi du ser
 • vede hon ser
 • vediamo vi ser
 • vedete ni ser
 • loro vedono de ser
 • sono jag är
 • sei du är
 • è hon är
 • siamo vi är
 • siete ni är
 • loro sono de är
 • ho jag har
 • hai du har
 • ha hon har
 • abbiamo vi har
 • avete ni har
 • loro hanno de har
 • capisco jag förstår
 • capisci du förstår
 • capisce hon förstår
 • capiamo vi förstår
 • capite ni förstår
 • capiscono de förstår
 • parto jag lämnar
 • parti du lämnar
 • parte hon lämnar
 • partiamo vi lämnar
 • partite ni lämnar
 • partono de lämnar
 • preferisco jag föredrar
 • preferisci du föredrar
 • preferisce hon föredrar
 • preferiamo vi föredrar
 • preferite ni föredrar
 • preferiscono de föredrar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-och-bojningar.10979991.html

Dela

Annonser