Verb med diftong

Övningen är skapad 2017-08-29 av mascaro. Antal frågor: 77.
Välj frågor (77)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tener ha
 • entender förstå
 • cerrar stänga
 • querer vilja
 • pensar tänka, tycka
 • poder kunna, få tillåtelse
 • dormir sova
 • encontrar hitta, träffa
 • jugar spela, leka
 • tengo jag har
 • tienes du har
 • tiene hen har
 • tenemos vi har
 • tenéis ni har
 • tienen de har
 • entiendo jag förstår
 • entiendes du förstår
 • entiende hen förstår
 • entendemos vi förstår
 • entendéis ni förstår
 • entienden de förstår
 • cierro jag stänger
 • cierras du stänger
 • cierra hen stänger, den stänge
 • cerramos vi stänger
 • cerráis ni stänger
 • cierran de stänger
 • quiero jag vill
 • quieres du vill
 • quiere hen vill
 • queremos vi vill
 • queréis ni vill
 • quieren de vill
 • pienso jag tycker
 • piensas du tycker
 • piensa hen tycker
 • pensamos vi tycker
 • pensáis ni tycker
 • piensan de tycker
 • puedo jag kan
 • puedes du kan
 • puede hen kan
 • podemos vi kan
 • podéis ni kan
 • pueden de kan
 • duermo jag sover
 • duermes du sover
 • duerme hen sover
 • dormimos vi sover
 • dormís ni sover
 • duermen de sover
 • encuentro jag hittar
 • encuentras du hittar
 • encuentra hen hittar
 • encontramos vi hittar
 • encontráis ni hittar
 • encuentran de hittar
 • juego jag spelar
 • juegas du spelar
 • juega hen spelar
 • jugamos vi spelar
 • jugáis ni spelar
 • juegan de spelar
 • soler att bruka
 • suelo jag burkar
 • sueles du brukar
 • suele hen brukar
 • solemos vi brukar
 • soléis ni brukar
 • suelen de brukar
 • empezar att börja
 • empiezo jag börjar
 • empiezas du börjar
 • empieza hen börjar, den börjar
 • empezamos vi börjar
 • empezáis ni börjar
 • empiezan de börjar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-med-diftong.7398565.html

Dela