Verb i presens/Giovane in Italia

Övningen är skapad 2017-10-03 av sminchiola. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avere ha, att ha
 • essere vara, att vara
 • stare , att må, vara, att vara
 • andare , att gå, åka, att åka
 • fare göra, att göra
 • mio min, mitt
 • mia min, mitt
 • la mia min, mitt
 • il mio min, mitt
 • lavorare jobba, att jobba, arbeta, att arbeta
 • ascoltare lyssna, att lyssna, lyssna på, att lyssna på
 • musica musik
 • corso kurs
 • famiglia familj
 • studiare plugga, att plugga, studera, att studera
 • parlare prata, att prata, tala, att tala
 • giocare spela, att spela
 • guardare titta, att titta, titta på, att titta på
 • incontrare träffa, att träffa, möta, att möta
 • mangiare äta, att äta
 • amici vänner, kompisar
 • amiche vänner, kompisar
 • amico vän, kompis
 • amica vän, kompis
 • gelato glass
 • leggere läsa, att läsa
 • scrivere skriva, att skriva
 • prendere ta, att ta
 • correre springa, att springa
 • capire förstå, att förstå
 • liceo gymnasium
 • scuola skola
 • lavoro jobb, arbete, jag jobbar
 • centro centrum
 • a casa hem, hemma
 • anno år
 • alto lång, hög
 • basso kort, låg
 • bravo duktig
 • italiano italienska
 • simpatico trevlig
 • vecchio gammal
 • grande stor
 • intelligente intelligent
 • svedese svensk
 • come hur, såsom, som
 • quanti hur många
 • dove var, där, vart
 • che cosa vad
 • tempo libero fritid
 • padre pappa
 • madre mamma
 • fratello bror
 • sorella syster
 • nonno morfar, farfar
 • nonna farmor, mormor
 • figlio son
 • figlia dotter
 • genitori föräldrar
 • fratelli bröder, syskon
 • sorelle systrar
 • i miei mina
 • le mie mina
 • ragazzo pojke, kille, pojkvän
 • ragazza flicka, tjej, flickvän
 • sono jag är, de är
 • sei du är
 • è hon är, han är, hen är, den är, det är
 • siamo vi är
 • ho jag har
 • hai du har
 • ha hon har, han har, hen har, den har, det har
 • faccio jag gör
 • fai du gör
 • fa han gör, hon gör, hen gör, den gör, det gör
 • mi chiamo jag heter
 • ti chiami du heter
 • si chiama hon heter, han heter, hen heter, den heter, det heter
 • abito jag bor
 • abiti du bor
 • abita han bor, hon bor, hen bor, den bor, det bor
 • con med
 • mi piace jag tycker om
 • mi piacciono jag tycker om
 • ti piace du tycker om
 • ti piacciono du tycker om
 • occhi ögon
 • capelli hår

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-i-presens-giovane-in-italia.5707301.html

Dela