Annonser


verb - glosor i grundform

Övningen är skapad 2023-02-25 av heidicyb. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • öppna abrir
 • studera estudar
 • lära aprender
 • leva/bo(?) morar
 • jobba trabalhar
 • tala/prata falar
 • gilla gostar
 • resa viajar
 • dricka beber
 • äta comer
 • lever/att leva viver
 • regna chover
 • åka till/lämna partir
 • dela dividir
 • tillåta permitir
 • tar/catch (som i "tar bussen") apanhar
 • hyra ut alugar
 • utbyta/men också byta trocar
 • förstå entender
 • äta ute jantar
 • dansa dançar
 • köra conduzir
 • stänga fechar
 • att leva a vida
 • att dö a morte
 • morrer
 • spela (instrument) tocar
 • spela (sport/spel) jogar
 • utöva, två olika ord practicar, fazer
 • sjunga cantar
 • bry sig om/oroa sig? importar-se
 • kallas chamar-se
 • röra sig framåt, förbättras? avançar
 • se ver
 • vill ha, trevligare version av samma ord querer, queria
 • nicka, hälsa acenar
 • fira/festa celebrar, festejar
 • att hålla med concordar
 • tro/tänka pensar
 • kallas (namn) chamar
 • börja começar
 • sluta terminar
 • kosta custar
 • , röra sig ir
 • komma vir
 • säga dizer
 • veta saber
 • läsa ler
 • att vara kapabel poder
 • vill querer
 • ta med trazer
 • fråga pedir
 • höra ouvir
 • lämna, gå ut sair
 • placera, lägga pôr
 • översätta traduzir
 • rätta corrigir
 • välja perferir
 • uppnå (achieve) conseguir
 • föredra/välja preferir
 • känna sentir-se
 • agera agir
 • introducera introduzir
 • välja preferir
 • sova dormir
 • vakna acordar
 • klä på sig vestir-se
 • äta/ta tomar
 • ta en dusch tomar banho
 • gå upp (på morgonen) levantar-se
 • äta lunch almoçar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-glosor-i-grundform.11402122.html

Dela