Veckodagarna Portugeisiska

Övningen är skapad 2022-02-02 av TimAro. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Que dia é hoje? Vilken dag är det idag?
 • segunda-feira måndag
 • terça-feira tisdag
 • quarta-feira onsdag
 • quinta-feira torsdag
 • sexta-feira fredag
 • sábado lördag
 • domingo söndag
 • na segunda-feira på måndag
 • na terça-feira på tisdag
 • na quarta-feira på onsdag
 • na quinta-feira på torsdag
 • na sexta-feira på fredag
 • no sábado på lördag
 • no domingo på söndag
 • todas as segundas-feiras varje måndag
 • todas as terças-feiras varje tisdag
 • todas as quartas-feiras varje onsdag
 • todas as quintas-feiras varje torsdag
 • todas as sextas-feiras varje fredag
 • todos os sábados varje lördag
 • todos os domingos varje söndag
 • às segundas-feiras varje måndag (a)
 • às terças-feiras varje tisdag (a)
 • às quartas-feiras varje onsdag (a)
 • às quintas-feiras varje torsdag (a)
 • às sextas-feiras varje fredag (a)
 • aos sábados varje lördag (a)
 • aos domingos varje söndag (a)
 • janeiro januari
 • fevereiro februari
 • março mars
 • abril april
 • maio maj
 • junho juni
 • julho juli
 • agosto augusti
 • setembro september
 • outubro oktober
 • novembro november
 • dezembro december
 • em janeiro i januari
 • em fevereiro i februari
 • em março i mars
 • em abril i april
 • em maio i maj
 • em junho i juni
 • em julho i juli
 • em agosto i augusti
 • em setembro i september
 • em outubro i oktober
 • em novembro i november
 • em dezembro i december
 • primavera vår
 • verão sommar
 • outono höst
 • inverno vinter
 • na primavera på våren
 • no verão på sommaren
 • no outono på hösten
 • no inverno på vintern
 • amanhã imorgon
 • semana que vem nästa vecka
 • próximo mês nästa månad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/veckodagarna-portugeisiska.10826286.html

Dela