Veckans ord v 48. SKRIV böjningsformer

Övningen är skapad 2021-11-24 av monnykan. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ange ange, anger, angav, angett
 • argumentera argumentera, argumenterar, argumenterade, argumenterat
 • beskriva beskriv, beskriver, beskrev, beskrivit
 • diskutera diskutera, diskuterar, diskuterade, diskuterat
 • förklara förklara, förklarar, förklarade, förklarat
 • innebär innebär, innebar, inneburit
 • presentera presentera, presenterar, presenterade, presenterat
 • resonera resonera, resonerar, resonerade, resonerat
 • ringa in ringa in, ringar in, ringade in, ringat in
 • skriva av skriv av, skriver av, skrev av, skrivit av
 • ta ställning ta ställning, tar ställning, tog ställning, tagit ställning
 • ett anförande anförandet, anföranden, anförandena
 • en erfarenhet erfarenheten, erfarenheter, erfarenheterna
 • en kommunikationssituation kommunikationssituationen, kommunikationssituationer, kommunikationssituationer
 • en värdering värderingen, värderingar, värderingarna
 • en åsikt åsikten, åsikter, åsikterna
 • angiven angivet, angivna
 • begränsad begränsat, begränsade
 • enskild enskilt, enskilda
 • fyllig fylligt, fylliga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/veckans-ord-v-48-skriv-bojningsformer.10734182.html

Dela