Vecka 1 samtliga ord

Övningen är skapad 2022-06-22 av tranebane. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avere att ha
 • fare att göra
 • dire att säga
 • potere att kunna
 • volere att vilja
 • sapere att veta
 • stare att stanna
 • dovere måste
 • vedere att se
 • andare att gå
 • venire att komma
 • la parte delen
 • il tempo tiden
 • l'anno året
 • il modo sättet
 • la vita livet
 • il lavoro arbetet
 • la cosa saken
 • la forma formen
 • la via vägen
 • grande stor
 • altro annan
 • primo först
 • diritto rak
 • nuovo ny
 • possible möjlig
 • vero riktig
 • lungo lång
 • forte stark
 • piccolo liten
 • su
 • come som
 • a till
 • questo detta
 • ma men
 • per för
 • con med
 • dare ge
 • parlare prata
 • trovare hitta
 • lasciare släppa
 • guardare titta
 • pensare tänka
 • passare passa
 • portare ta med
 • tornare återvända
 • sembrare verka
 • la pena straffet
 • il motivo motivet
 • l'esperienza upplevelsen
 • il ricordo minnet
 • la politica politiken
 • il processo processen
 • il vino vinet
 • la porta dörren
 • sud syd
 • il sogno drömmen
 • prendere att ta
 • mettere att sätta
 • credere att tro
 • vivere att leva
 • tenere att hålla
 • rispondere att svara
 • chiudere att stänga
 • bere att dricka
 • raggiungere att sträcka sig
 • il capo chefen
 • la specie sorten
 • il governo regeringen
 • il senso sinnet
 • l'opera operan
 • il prodotto produkten
 • la festa festen
 • il gioco spelet
 • la prova provet
 • la misura måttet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vecka-1-samtliga-ord.10978812.html

Dela