Växter och svampar

Övningen är skapad 2020-07-29 av SJSH11. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad kallas vattentrycket mot cellväggen som ger landväxter spänst? Turgor
 • Benämning för att växter konstant förlorar vatten till luften Transpiration
 • Öppnas och stängs som ett resultat av förändringar i vattenpotentialen (och gör att vatten lämnar växten) Klyvöppningar
 • Vilka är de tre typerna av vävnad som växter består av? Epidermis, kortex, ledningsvävnad
 • Rotens främsta funktion hos en växt Ta upp vatten och närsalter
 • Hur många cellager består växtrotens ytterhud (epidermis) av? Ett
 • Långa, trådlika utstjälpningar på rotens epidermisceller Rothår
 • Tryck som pressar upp vatten i stammen och bidrar till växtens vattentransport Rottryck
 • Celler med förstärkta cellväggar som bidrar till att upprätthålla örters stammar Stödjevävnad
 • Vilka utgör de funktionella delarna av ledningssträngarna? Xylem, floem
 • Vilket ämne är de tjocka cellväggarna i xylemet förstärkta av? Lignin
 • Vad kallas de rör som xylemet i ledningssträngarna bildar? Trakeider, kärl
 • Under vilken hastighet transporteras vatten i xylemet? 1-45 m/h
 • Vad är floemet i ledningssträngarna uppbyggt av? Silrörsceller, följeceller
 • Vävnad i växtblad som består av tätt packade celler som liknar små lådor Palissadvävnad
 • Vävnad i växtblad där koldioxid tränger in via klyvöppningarna Svampvävnad
 • De enda cellerna i växtens ytterhud (epidermis) som innehåller kloroplaster Slutceller
 • Hur många slutceller omsluter klyvöppningens öppning? Två
 • I vilken del av växtens blad sker fotosyntesen? Kloroplaster
 • Reducerade vattenbärare (i fotosyntes) förkortas: NADPH
 • Vad heter färgämnet i kloroplasterna som ger växtens blad dess gröna färg? Klorofyll
 • Gult färgämne i växtbladets kloroplaster som blir kvar på hösten när bladen gulnar Karoten
 • Det protein/enzym som det finns mest av på jorden och har en viktig funktion som katalysator i fotosyntesens koldioxidbindning Rubisko
 • Vilka färger har de våglängder i ljuset som växten till största del utnyttjar vid fotosyntesen? Röd, blå
 • Kapsel hos mossor som innehåller sporer, växer ut från toppen och bildar nya gröna mossplantor Sporkapsel
 • ”Specialiserade blad” som producerar pollenkorn och bidrar till växtförökning Ståndare
 • ”Specialiserade blad” som innesluter äggcellerna i växter Pistiller
 • Fibrer vars orientering i cellväggen bestämmer växtcellens slutliga form Cellulosafibrer
 • Tre olika grupper av ämnen som påverkar/gynnar växters tillväxt och utveckling Auxiner, gibberelliner, cytokininer
 • Två ämnen som fungerar som växthormon Abskissinsyra, eten
 • Vad utgörs fröet som skapas vid befruktning av fröämnet av? Embryo, näringsvävnad, fröskal
 • Vad är benämningen på organismer som lever av att absorbera näringsämnen från sin omgivning (svampar är sådana)? Heterotrofer
 • Långa, rörlika, flergrenade trådar som svampar består av Hyfer
 • Hyfer i svampar består av flera sådana Septa
 • Nätverket i svampars hyfer Mycel
 • Svampars viktigaste kolkälla Socker
 • Vilka två former kan svampar förekomma i? Hyfer, enskilda celler
 • Vad använder sig svampar av för förökning? Sporer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vaxter-och-svampar.9823685.html

Dela