Västerlandet erövrar världen

Övningen är skapad 2023-05-25 av Theo_Hansen. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Afrika koloniserades under 1800-talet. Två länder förblev dock fria, vilka? Abessinien och Liberia, Kongo och Sydafrika
 • När britterna lyckades öppna handeln med Kina, då fick de kineserna beroende av en särskild vara. Vilken? Opium, Alkohol, Bomull, Tändstickor
 • Vad heter den vetenskapsman som brukar ses som en viktig inspirationskälla för den moderna rasismen? Charles Darwin, Alfred Nobel, Christoffer Polhem, James Watt
 • Vilket nordiskt land fick tidigast rösträtt? Finland, Norge, Danmark
 • Vem grundade suffragettrörelsen WSPU kring förra sekelskiftet? Emmeline Pankhurst, Ellen Key, Molly Pearson
 • Fredrika Bremer-förbundet grundades 1848. Vem var dess första ordförande? Hans Hildebrand, Sophie Adlersparre, Agda Montelius
 • Ogifta kvinnor över 25 år kan bli myndiga om de själva begär det i domstol. Gifter de sig blir de åter omyndiga. Vilket är året? 1858, 1900, 1958
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Österrike) Trippelalliansen, Ententen, Neutralt
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Ryssland) Ententen, Trippelalliansen, Neutralt
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Sverige) Neutralt, Trippelalliansen, Ententen
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Storbritannien) Ententen, Trippelalliansen, Neutralt
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (USA) Neutralt, Ententen, Trippelalliansen
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Frankrike) Ententen, Trippelalliansen, Neutralt
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Italien) Trippelalliansen, Ententen, Neutralt
 • Vilka länder tillhörde följande allianser vid första världskrigets utbrott? (Tyskland) Trippelalliansen, Ententen, Neutralt
 • Vilka innovationer var en förutsättning för första världskriget? Flygplanet, Kulsprutan, Stridsgasen, Ubåten
 • Hur många offer fick spanska sjukan globalt? 50 miljoner, 1 miljon, 100 miljoner, 500 miljoner
 • Vilket av följande länder byter sida ett år efter första världskrigets utbrott? Italien, Frankrike, Osmanska riket, Schweiz
 • Under vilket år skedde slaget vid Verdun? 1916
 • Under vilket år slöt Ryssland fred med Tyskland? 1918
 • Under vilket år skedde Slaget vid Passendale? 1917
 • Under vilket år skedde Slaget vid Somme? 1916
 • Under vilket år skedde Gallipoli? 1915
 • Under vilket år skedde Sjöslaget vid Skagerack? 1916
 • Under vilket år skedde Skottet i Sarajevo? 1914
 • Under vilket år skedde Den tyska kejsaroffensiven? 1918
 • Under vilket år skedde Undret vid Marne? 1914
 • De hölls ett flertal fredkonferenser efter första världskriget. Den mest kända hölls i Frankrike. Vid vilken plats? Versailles, Berlin, Waterloo, Westfalen
 • Vilka politiska politiska rörelser arbetade för allmän och lika rösträtt under 1800-talet? Liberaler och Socialister, Anarkister och Konservativa
 • Vilka uppfinningar är förknippade med den andra industriella revolutionen? Glödlampan, Grammofonen, Stålet
 • Vad innebär taylorism? Rationell produktion, Utbytbara delar
 • Vilket land var kolonialmakt till Vietnam? Frankrike
 • Vilket land var kolonialmakt till Indien? Storbritannien
 • Vilket land var kolonialmakt till Filippinerna? USA
 • Vilket land var kolonialmakt till Ostindien? Nederländerna
 • Vilket land var kolonialmakt till Marocko? Frankrike
 • Vilket land var kolonialmakt till Kongo? Belgien
 • Vilken titel hade ledaren för Ryssland innan ryska revolutionen? Tsar, Baron, Kung, Sultan
 • Hur många svenskar emigrerade till USA under åren 1850-1914? 1.3 miljoner, 500 000, 3 miljoner
 • Vilket land förde Ryssland krig mot under åren 1904-1905? Japan, Finland, Tyskland
 • Vilken uppfinning är svenska företaget ASEA förknippat med? Elektricitet
 • Vilken uppfinning är svenska företaget L M Eriksson förknippat med? Telefon
 • Vilken uppfinning är Nobel förknippat med? Dynamit
 • Vilken uppfinning är svenska företaget SKF förknippat med? Kullager
 • Vilken uppfinning är svenska företaget Wallenberg förknippat med? Bank
 • Vilken uppfinning är svenska företaget Bacco(Johan Petter Johansson) Skiftnyckeln
 • Vilket politiskt parti genomförde den ryska revolutionen i november 1917? Bolsjeviker, Liberaler, Mensjeviker, Socialdemokraterna
 • År 1914 genomförde en grupp svenskar en politisk demonstration i Stockholm för att där visa sitt stöd till kungen. Vilken var gruppen? Bönder, Adel, Medelklass, Militärer
 • Vilket år upplöstes unionen mellan Norge och Sverige? 1905, 1814, 1871, 1940
 • Under vilket år av första världskriget drabbades Sverige hårt svält och hungerkravaller? 1917, 1914, 1918, 1924
 • Vilka grupper stred mot varandra i det finska inbördeskriget? Röda, Vita
 • Vem utser regeringsbildare i ett land med parlamentarism? Riksdagen, Riksbanken, Kungen, Statsrådet
 • Vad kallades det avtal som skrevs mellan murare och deras arbetsgivare år 1869? Kollektivavtal, Efteravtal, Samarbetsavtal, Arbetsavtal
 • Vilket år var den s.k. storstrejken i Sverige? 1909, 1902, 1914, 1921
 • Vilka frågor var förutom den allmänna och lika rösträtten de viktigaste politiska frågorna under 1900-talet första två decennier i Sverige? Fred, Åtta timmarsarbetsdag
 • Vilket imperium tillhörde Finland innan det finska inbördeskriget? Ryssland, Norge, Sverige, Tyskland
 • Vem var upphovsmannen till det billiga och höggradiga stålet som började framställas under den andra industriella revolutionen? Bessemer, Dahlén, Ericsson, Watt
 • Vilka brukar betecknas som våra folkrörelser? Frikyrkorna, Nykterhetsrörelsen
 • Vilket år avskaffades ståndsriksdagen i Sverige? 1866, 1810, 1917, 1921
 • Vilket år går USA in i första världskriget? 1917, 1915, 1916, 1918
 • Vilka förändringar är förknippade med Versaillesfreden? Krigsskuldparagrafen, Tjeckoslovakiens bildande
 • USA var i slutet av 1800-talet isolationistiskt(de ansåg sig inte vilja agera internationellt), men de valde ändå att göra det i två delar av världen. Vilka? Kina, Latinamerika
 • Vilken person var svensk kung under första världskiget? Gustav V, Adolf Fredrik, Karl XII, Oscar II
 • Vilken politisk fråga låg bakom borggårdskrisen? Försvarsfrågan, Arbetslösheten, Nationernas förbund, Pensionerna
 • Vad kallades den bolagsform som skapades under 1800-talet där vem som helst kunde köpa andelar? Aktiebolag, Fackföreningar, Karteller, Storindustrier

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vasterlandet-erovrar-varlden.11550098.html

Dela