Vårvår 1 kapitel 8 Hygien

Övningen är skapad 2019-01-22 av LindaStudion. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Smittämnen Till exempel virus, bakterier, svampar och protozoer
 • Immunförsvar Kroppens försvar mot smittämnena
 • Vårdrelaterade infektioner Vanligaste infektionerna i vården som ökar kostnaderna och förlänger vårdtiden för patienten. Ökar också risken för komplikationer.
 • Vårdhygien Arbetet som ska begränsa spridningen av infektioner i vårdmiljö.
 • Mikroorganismer Finns överallt i omgivningen, på kroppen och i kroppen. Så små att de inte syns. Finns till exempel på huden, i minne, näsan och tarmsystemet.
 • Patogen Något som framkallar sjukdomar
 • Resistens Bakteriernas motståndskraft att överleva antibiotika. Bakterier har utvecklat försvar.
 • Basala hygienrutiner Särskilda regler för hygien och kläder när man arbetar i vårdyrken.
 • Handdesinfektion Handsprit
 • Desinfektion En behandling och rengöring av ytor och saker som används i vården. Det görs för att undvika smitta och dödar de flesta mikroorganismer.
 • Sterilisering Verktyg och saker som används i vården som görs absolut fria från smittämnen. Till exempel genom värme och ånga.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/varvar-1-kapitel-8-hygien.8800647.html

Dela