Världskrigens tid

Övningen är skapad 2020-01-14 av helpondemand. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • befästning en mur som man byggt för att kunna försvara en plats mot fiender
 • Balkan-halvön det landområde där Bosnien, Serbien, Kroatien, Montenegro, Albanien och Grekland ligger idag
 • kronprins den prins som kommer att bli kung när den gamla kungen dör
 • förklara krig att tala om för ett land att man kommer att börja kriga mot landet
 • Fronter området mellan två länders arméer som är i krig med varandra
 • anfall när man börjar slåss mot någon
 • skyttegrav grävda diken i marken där soldaterna levde och krigade
 • härskare någon som besämmer
 • framryckning när man snabbt närmar sig fienden
 • eldupphör man slutar skjuta
 • skadestånd pengar som ska betalas
 • nationalism tanken om att att folk med gemensamt språk och kultur ska ha ett eget land
 • imperialism tanken om att man vill skapa "jätte-riken"
 • kolonialism när ett land "tar över" ett land område för att till exempel utnyttja resurserna
 • Schieffenplan strategi som Tyskland hade för att undvika krig på två fronter
 • stormakt ett land som har väldigt stor makt antingen politiskt eller militärt
 • revolution samhällsförändring som påverkar samhället i grunden
 • Versaillesfördraget Fredsavtalet efter första världskriget
 • Brest-Litovsk freden freden mellan Ryssland och Tyskland i samband med ryska revolutionen
 • ockupation när ett land befinner sig på ett område som inte tillhör dem
 • avtal en överenskommelse mellan olika länder eller personer
 • livegenskap när en bonde till exempel inte äger sin jord utan "tillhör" en godsägare
 • Karl Marx kommunistisk tänkare som ville att arbetare skulle gå samman
 • Tsar härskare i Ryssland
 • Vladimir Lenin politiker från Ryssland som stod bakom den ryska revolutionen
 • bolsjeviker kallade sig de ryska kommunisterna (betyder egentligen majoritet)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/varldskrigens-tid.9544672.html

Dela