Vård- och omsorgsarbete 1 kapitel 2 Arbetsmiljö

Övningen är skapad 2017-09-05 av LindaStudion. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Arbetsmiljö hur människor har det på de ställen där de arbetar.
 • Fysiska miljön den faktiska miljön, typ lokaler och byggnader.
 • Psykosociala miljön vänner och kollegor, ledarskap
 • Arbetsmiljölagen Lag för den inre miljön på en arbetsplats
 • Arbetsmiljöverket En myndighet som ansvarar för att lagen följs.
 • Skyddsombud Är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor
 • Tillbud Händelse som kunde medfört olycka
 • arbetsskada olycksfall som leder till ohälsa
 • Hierarki Maktpyramid, chefen högst upp.
 • platt organisation har mer lagarbete och självstyrande grupper
 • Stickskador råkat sticka sig på t ex nål vid provtagning
 • Arbetskläder Särskilda kläder att arbeta i.
 • Psykosocial arbetsmiljö arbetsuppgifter, arbetskamrater, ledning. Hur man mår på jobbet
 • Arbetstagare Den anställde, den som arbetar
 • Auktoritärt ledarskap ledaren har ensam all makt
 • Demokratiskt ledarskap samarbete och gemensamt problemlösande
 • Främjande arbete Att arbeta för god arbetsmiljö
 • Förebyggande arbete Bevara god arbetsmiljö, förhindra olyckor, förutspå risker
 • Uteblir Det som inte blir av
 • Sammanställning Sammanfattning
 • Underlag Fakta (här iaf)
 • Utlåtande En rapport från AV om arbetsmiljön
 • Föreskrifter Lagar, regler
 • Tillbud en händelse som kunde blivit olycka
 • Skyddsombud Arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vard-och-omsorgsarbete-1-kapitel-2-arbetsmiljo.7433988.html

Dela