Vård och omsorg kapitel 12 Begrepp

Övningen är skapad 2019-06-12 av LindaStudion. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Osteoporos Benskörhet
 • Benskörhet När skelettet skadas lätt
 • Obstipation Förstoppning
 • Förstoppning Svårt att bajsa
 • Decubitus Trycksår och liggsår
 • Trycksår Sår på huden som skapas av tryck
 • Förebygga Att hindra i förväg
 • Omvårdnad Vård, tillsyn och omsorg. Ta hand om
 • Symtom Typiska kännetecken
 • Lunginflammation Pneumoni, sjukdom som drabbar lungorna
 • Pneumoni Lunginflammation, sjukdom som drabbar lungorna
 • Urinvägsinfektion Sjukdom som orsakas av bakterier i urinblåsan, t ex blåskatarr
 • Inaktivitet Passivitet, slöhet, sysslolöshet
 • Temp Temperatur, kroppstemperatur, att ta temp är att kontrollera kroppstemperaturen med en termometer
 • Termometer Verktyg som används när vi kontrollerar kroppstemperaturen
 • Feber Hög kroppstemperatur
 • Förband Lägga om sår med t ex plåster, bandage eller kompress
 • Såromläggning Tvätta rent och lägga om sår
 • Diabetessår Sår som orsakas av diabetes, oftast på ben och fot
 • Venöst bensår Svårläkta sår nedanför knä
 • Medicintekniska uppgifter Till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Frossa skakningar i kroppen på grund av att man fryser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vard-och-omsorg-kapitel-12-begrepp.9099396.html

Dela

Annonser