Våra ord - Text 2 - Juttu luistaa D

Övningen är skapad 2019-09-02 av marinyga. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ilmainen, ilmaisen, ilmaista gratis
  • haastava, haastavan, hastavaa utmanande
  • minusta enligt mig
  • nuoriso-osasto, osaston, osastoa ungdomsavdelning
  • ensiapu, ensiavun, ensiapua första hjälpen
  • tarkoitus, tarkoituksen, tarkoitusta avsikt, mening
  • alku, alun, alkua början
  • taidan tulla mukaan jag tror att jag kommer med
  • toiminta, toiminnan, toimintaa syfte, avsikt
  • suojahaalari, suojahaalarin, suojahaalaria skyddsoverall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vara-ord-text-2-juttu-luistaa-d.9143823.html

Dela