Vanliga syror och baser

Övningen är skapad 2023-03-08 av glsor. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • HCl (stark syra) saltsyra (stark syra)
 • H₂SO₄ (stark syra) Svavelsyra (stark syra)
 • HNO₃ (stark syra) Saltpetersyra (stark syra)
 • H₃O⁺ (stark syra) oxoniumjon (stark syra)
 • HSO₄⁻ (medelstark syra) vätesulfatjon (medelstark syra)
 • H₃PO₄ (medelstark syra) fosforsyra (medelstark syra)
 • CH₃OOH (svag syra) ättiksyra (svag syra)
 • H₂CO₃ (svag syra) kolsyra (svag syra))
 • NH₄⁺ (svag syra) ammoniumjon (svag syra)
 • H₂PO₄⁻ (svag syra) divätefosfatjon (svag syra)
 • HCO₃⁻ (mycket svag syra) vätekarbonatjon (mycket svag syra)
 • H₂O (ytterst svag syra) vatten (ytterst svag syra)
 • OH–⁻ (stark bas) hydroxidjon (stark bas)
 • PO₄³⁻ (medelstark bas) fosfatjon (medelstark bas)
 • HPO₄²⁻ (svag bas) vätefosfatjon (svag bas)
 • NH³ (svag bas) ammoniak (svag bas)
 • HCO³⁻ (svag bas) vätekarbonatjon (svag bas)
 • CH₃OO⁻ (svag bas) acetatjon (svag bas)
 • H₂PO₄⁻ (mycket svag bas) divätefosfatjon (mycket svag bas)
 • SO₄²⁻ (mycket svag bas) sulfatjon (mycket svag bas)
 • H₂O (ytterst svag bas) vatten (ytterst svag bas)
 • NO₃⁻ (ytterst svag bas) nitratjon (ytterst svag bas)
 • HSO₄⁻ (ytterst svag bas) vätesulfatjon (ytterst svag bas)
 • Cl⁻ (ytterst svag bas) kloridjon (ytterst svag bas)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vanliga-syror-och-baser.11452365.html

Dela

Annonser