vanliga ord 2

Övningen är skapad 2023-09-01 av alexandratheshit. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vän vriend
 • familj familie
 • mamma moeder
 • pappa vader
 • bror broer
 • syster zus
 • pengar geld
 • bok boek
 • tidning krant
 • sol zon
 • musik muziek
 • husdjur huisdier
 • hand hand
 • öga oog

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vanliga-ord-2.11608569.html

Dela