Vanliga grundämnens betäckningar.

Övningen är skapad 2020-03-19 av Ateafe. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aluminium Al
 • Bly Pb
 • Guld Au
 • Helium He
 • Järn Fe
 • Kalcium Ca
 • Kol C
 • Koppar Cu
 • Krom Cr
 • Kvicksilver Hg
 • Magnesium Mg
 • Natrium Na
 • Nickel Ni
 • Platina Pt
 • Silver Ag
 • Syre O
 • Titan Ti
 • Väte H
 • Zink Zn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vanliga-grundamnens-betackningar.9707789.html

Dela