Vanliga -er, -re, -ir verb

Övningen är skapad 2014-02-27 av linahl. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • finir sluta
 • applaudir applådera
 • agir agera
 • grandir växa
 • rougir rodna
 • remplir fylla
 • fleurir blomma
 • saisir gripa, fånga
 • vendre sälja
 • battre slå, vispa
 • apprendre lära sig
 • répondre svara
 • attendre vänta
 • entendre lyssna
 • comprendre förstå
 • nager simma
 • goûter smaka
 • détester hata
 • demander fråga
 • laver tvätta
 • marcher
 • acheter köpa
 • rêver drömma
 • jouer spela, leka
 • manger äta
 • présenter presentera
 • habiter bo
 • visiter besöka
 • commencer börja
 • parler prata
 • sembler verka
 • adorer älska
 • penser tänka, tycka
 • regarder titta på
 • donner ge
 • chanter sjunga
 • rencontrer möta, träffa
 • trouver hitta
 • écouter lyssna på
 • rester stanna kvar
 • travailler jobba
 • porter bära
 • voler stjäla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vanliga-er-re-ir-verb.3502505.html

Dela