Vamos 1 cap 5 till ons v.5

Övningen är skapad 2020-01-22 av SkolAnns. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vilken lektion har du? ¿Qué clase tienes?
  • Jag har engelskalektion Tengo clase de inglés.
  • Det är min favoritlektion Es mi clase favorita.
  • Man måste lära sig. Hay que aprender.
  • Vad har du i väskan? ¿Qué tienes en la mochila?
  • Jag har en penna. Tengo un lápiz.
  • Jag har en skrivbok och ett sudd. Tengo un cuaderno y una goma.
  • I min ryggsäck har jag En mi mochila tengo
  • Öppna böckerna på sidan 18. Abrir los libros en la página 18.
  • Jag har inte min bok. No tengo mi libro.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vamos-1-cap-5-till-ons-v-5.9571102.html

Dela