Välkommen till Sverige s. 14-16

Övningen är skapad 2022-05-16 av Vannarod. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • en skola школа
  • ett fönster окно
  • en lärare учитель
  • en klass класс
  • en dörr дверь
  • en tavla школьная доска
  • en krita мел
  • ett klassrum классный кабинет

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/valkommen-till-sverige-s-14-16.10943049.html

Dela