Vale 9 till ons v38 Gerundium

Övningen är skapad 2019-09-18 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trabajar att arbeta
 • Estoy trabajando. Jag håller på att arbeta.
 • estudiar att studera
 • Estamos estudiando español. Vi håller på att studera spanska.
 • esperar att vänta
 • Están esperando. De håller på att vänta.
 • nadar att bada
 • Estamos nadando. Vi håller på att bada.
 • terminar att sluta
 • Estoy terminando mi trabajo. Jag håller på att avsluta mitt jobb.
 • Estoy chateando. Jag håller på och chattar.
 • Estoy limpiando. Jag håller på och städar.
 • Estamos comiendo. Vi håller på och äter.
 • Estás tomando un café. Du håller på och dricker kaffe.
 • Estoy escribiendo un e-mail. Jag håller på och skriver ett mail.
 • escribir att skriva
 • chatear att chatta
 • tomar café att dricka kaffe
 • limpiar att göra rent
 • un e-mail ett mail

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-till-ons-v38-gerundium.9212479.html

Dela