Cap 1 ¿Qué has hecho este verano? (Del 1)

Övningen är skapad 2020-08-29 av Alejandra2015. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kram abrazo
 • fantástico fantastiskt
 • viajar resa
 • creer tro
 • durante under
 • estar enfermo vara sjuk
 • así que så att
 • casi nästan
 • ha sido det har
 • aburrido tråkigt
 • mejor bättre
 • ha dicho hon har sagt
 • otoño höst
 • barco båt
 • cerca de nära
 • demasiado för mycket
 • más de mer än

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/cap-1-que-has-hecho-este-verano-del-1.8340758.html

Dela