Vale 9 kap 9

Övningen är skapad 2018-04-30 av spanskaingrid. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • esperamos que sí vi hoppas det (att det är så)
 • hemos tomado un curso de tango vi har tagit en tangokurs
 • también hemos comprado paisajes a vi har även köpt biljetter till
 • es un viaje de tres días det är en resa på tre dagar
 • hemos visto monos y pájaros bellísimos en los árboles vi har sett apor och jättevackra fåglar i träden
 • Hemos llegado a Iguazú. Vi har kommit till Iguazú.
 • Son unas de las cataratas más grandes del mundo. De är några av världens största vattenfall.
 • Alrededor de las cataratas hay Runt om vattenfallen finns det
 • ¡Esta mañana en la cama nos ha atacado una tarántula enorme! ¡Imorse i sängen attackerade en enorm spindel oss! (¡Imorse i sängen har en enorm spindel attackerat oss!)
 • Casi todo el mundo va en avión allí. Nästan alla åker dit med flyg.
 • Estos son unos SMS que han mandado a su familia. Det här är några sms som de har skickat till sin familj
 • Nunca antes hemos visto tantas mariposas. Aldrig tidigare har vi sett så många fjärilar.
 • Hemos llegado al hotel con la ropa totalmente mojada. Vi har kommit till hotellet med kläderna helt blöta.
 • No estamos seguros pero... Vi är inte säkra men...
 • ¿Son peligrosas las tarántulas? Är spindlarna farliga?
 • ¿Cómo son las tarántulas? Hur är spindlarna?
 • ¿Son peligrosas? Är de farliga?
 • ¿Has visto muchos animales? Har du sett många djur?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-9.8227101.html

Dela