Vale 9. Kap. 1. Sida 7.

Övningen är skapad 2019-08-28 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • durante under
 • estar enfermo vara sjuk
 • así que så att
 • casi nästan
 • aburrido tråkigt
 • mejor bättre
 • otoño höst
 • barco båt
 • cerca de nära
 • demasiado för mycket
 • a veces ibland
 • más de mer än
 • lo que más det som mest
 • me ha gustado jag har tyckt om
 • campamento läger
 • sitio plats
 • ganar vinna; tjäna
 • partido match
 • lo que menos det som minst
 • novio pojkvän

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-9-kap-1-sida-7.8291609.html

Dela