Vale 8 kap 5- España un país de contrastes

Övningen är skapad 2018-11-16 av spanskaingrid. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • está situada ligger
 • sudoeste sydväst
 • más grande que större än
 • isla ö
 • zona zon, område
 • hace mucho frío det är mycket kallt
 • porque därför
 • llueve det regnar
 • seco, seca torr
 • la ciudad más grande den största staden
 • rico, rica rik
 • cada varje
 • región region
 • propio, propia egen
 • hay det finns
 • lengua språk
 • oficial officiell
 • Mediterráneo Medelhavet
 • el noreste nordöstra
 • Atlántico Atlanten
 • invierno vinter
 • verano sommar
 • del, de+el av
 • castellano spanska
 • catálan katalanska
 • gallego galiciska
 • vasco baskiska

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-kap-5-espana-un-pais-de-contrastes.7837358.html

Dela