Vale 8: kap 3 México

Övningen är skapad 2019-09-04 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tillsammans juntos
 • gränsa till limitar con
 • djungeln la selva
 • underbar maravilloso
 • rik rico
 • fattig pobre
 • kanske quizás
 • socker azúcar
 • olja petróleo
 • flera olika varios
 • klimatet el clima
 • till exempel por ejemplo
 • språket la lengua
 • framför allt sobre todo
 • eftersom porque
 • den största la más grande
 • man odlar se cultivan
 • Tyskland Alemania
 • USA Estados Unidos
 • Danmark Dinamarca

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-kap-3-mexico.9171957.html

Dela