Vale 8 kap 2

Övningen är skapad 2019-08-28 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • destination destino
 • resa viaje
 • veckotidning revista
 • läsa leer
 • jag får, jag kan puedo
 • självklart claro que sí
 • känna conocer
 • den här este
 • naturligtvis por supuesto
 • hem a casa
 • du är eres
 • jag är soy
 • eller hur? ¿no?
 • du ska göra vas a hacer
 • i, en
 • som är där que está allí
 • du ska vara vas a estar
 • bara sólo
 • sedan luego
 • jag måste tengo que

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-kap-2.9133439.html

Dela