Vale 8 kap 10 sid 36- perfekt

Övningen är skapad 2018-04-30 av spanskaingrid. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • has hecho du har gjort
 • ¿cómo estás? hur mår du?
 • he estado jag har varit
 • he visitado jag har besökt
 • abuelos mor- och farföräldrar
 • habéis hecho ni har gjort
 • hemos estado vi har varit
 • hemos tomado el sol vi har solat
 • hemos jugado vi har spelat
 • voleibol volleyboll
 • he pintado jag har målat
 • hemos hecho vi har gjort
 • hemos preparado vi har gjort i ordning
 • hemos invitado vi har bjudit
 • he comido jag har ätit
 • he ido jag har gått/åkt
 • ha trabajado han/hon har arbetat
 • hemos comido vi har ätit
 • hur böjer du verbet haber? he, has, ha, hemos, habéis, han
 • ¿Qué has hecho hoy? Vad har du gjort idag?
 • Hemos estado en la playa. Vi har varit på stranden.
 • He comido en un restaurante mexicano. Jag har ätit på en mexikansk restaurang.
 • He estado en casa todo el día. Jag har varit hemma hela dagen.
 • He pintado mi habitación. Jag har målat mitt rum.
 • Hemos preparado comida y hemos invitado a unos amigos. Vi har förberett mat och vi har bjudit in några vänner.
 • Hur säger du "Jag har gått på bio"? He ido al cine.
 • Hur säger du "Har du gått på bio? ¿Has ido al cine?
 • Hur säger du " Hen har gått på bio"? Ha ido al cine.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-kap-10-sid-36-perfekt.8227155.html

Dela

Annonser