Vale 8 cap.2 s. 9

Övningen är skapad 2020-09-02 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • viaje resa
 • revista tidining
 • puedo jag kan
 • claro que sí självklart
 • conocer att lära känna
 • este den här
 • por supuesto självklart, naturligtvis
 • a casa hem
 • vas a hacer du ska göra
 • ¿cuánto tiempo? hur länge?
 • vas a estar du ska vara
 • sólo bara, enbart
 • tengo que jag måste
 • volver att återvända
 • estoy jag befinner mig
 • estás du befinner dig
 • está han/hon befinner sig
 • estamos vi befinner oss
 • estáis ni befinner er
 • están de befinner sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-8-cap-2-s-9.9889702.html

Dela