Vale 7 Kap 12 Una clase de español

Övningen är skapad 2018-09-02 av Alejandra2015. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vas a du ska
 • hacer att göra
 • voy a jag ska
 • preofesor (el) lärare
 • alumno (el) elev
 • vamos a vi ska
 • entrar att komma in
 • perdón ursäkta
 • por för
 • llegar att komma, anlända
 • tarde sent
 • no pasa nada det gör inget
 • por la página på sidan
 • página (la) sida
 • trabajar att arbeta
 • más mer
 • despacio långsamt
 • comprender att fösrstå
 • significar att betyda
 • en sueco på svenska
 • claro självklart
 • otro en till, en annan
 • pregunta (la) fråga
 • se dice man säger
 • no sé jag vet inte
 • mapa (el) karta
 • señalar att peka på
 • al sur de söder om
 • continuar att försätta
 • ¿qué hora es? vad är klockan?
 • al dentista till tändläkaren
 • deber (el) läxa
 • verdad (la) sanning
 • es verdad det är sant
 • hasta el jueves vi ses på torsdag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-12-una-clase-de-espanol.8303164.html

Dela