vale 7, kap 11 s.43

Övningen är skapad 2018-04-19 av spanskaingrid. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • minuto minut
 • más tarde senare
 • entrada inträdesbiljett
 • Son 18 euros. Det blir 18 euro.
 • aquí här
 • más mer
 • comprar att köpa
 • algo något
 • algo de comer något att äta
 • palomitas popcorn
 • para mí till mig, för mig
 • refresco läsk
 • ¡qué empieza! den börjar!
 • Quince minutos más tarde. Femton minuter senare.
 • Cuatro entradas para "Y tú mamá también" por favor. Fyra inträdesbiljetter till "Och din mamma också" tack.
 • Aquí tiene. Här är det. (här har ni)
 • Tengo 12 euros más. Har tolv euro mer.
 • ¿Compramos algo de comer? Ska vi köpa något att äta?
 • Y vosotros, ¿tenéis ganas de algo? Och ni, vill ni ha något?
 • ¡Vamos, vamos, qué empieza la película! Kom igen, kom igen, filmen börjar!
 • ¿Y algo de beber? ¿Och något att dricka?
 • ¿Te gusta ir al cine? Gillar du att gå på bio?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-11-s-43.8204717.html

Dela