Vale 7 Cap 8 El tiempo libre (Del 2)

Övningen är skapad 2018-09-02 av Alejandra2015. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • preguntar att fråga
 • algunas några
 • sobre om
 • su hans, hennes
 • haces du gör
 • hacer att göra
 • deporte sport
 • juego al fútbol jag spelar fotboll
 • toco jag spelar
 • piano pianot
 • estoy con jag är med
 • mis mina
 • importante viktig
 • para mí för mig
 • o eller
 • hora timme
 • al día om dagen
 • tipo typ, sort
 • sábado lördag
 • domingo söndag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-7-cap-8-el-tiempo-libre-del-2.8339076.html

Dela