Vale 7 Cap 5 Del 2 till ons v39

Övningen är skapad 2018-09-19 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bonito, a snygg, fin
 • que som
 • que está som ligger, som är
 • bastante ganska
 • pequeño, a liten
 • hay det finns, finns det
 • muchos många
 • el turista turisten (kille)
 • la turista turist (tjej)
 • el país landet
 • entre mellan
 • grande stor
 • se llaman de heter
 • allí där
 • Suecia Sverige
 • Estocolmo Stockholm
 • Océano Atlántico Atlanten
 • América Latina Latinamerika
 • la capital huvudstaden
 • habitantes invånare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vale-7-cap-5-del-2-till-ons-v39.8450136.html

Dela