Vägskyltar


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Varning för farlig kurva
 • Varning för nedförslutning
 • Varning för stigning
 • Varning för avsmalnande väg
 • Varning för bro
 • Varning för kaj
 • Varning för slirig väg
 • Varning för stenras
 • Varning för cirkulationsplats
 • Varning för kö
 • Varning för järnvägskorsning med bommar
 • Varning för järnvägskorsning utan bommar
 • Väjningsplikt
 • Huvudled
 • Huvudled upphör
 • Väjningsplikt mot mötande trafik
 • Mötande trafik har väjningsplikt
 • Förbud mot infart med fordon
 • Förbud mot trafik med fordon
 • Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
 • Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
 • Förbud mot trafik med tung lastbil
 • Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
 • Förbud mot gångtrafik
 • Begränsad fordonsbredd
 • Begränsad fordonshöjd
 • Begränsad fordonslängd
 • Begränsad bruttovikt på fordon
 • Begränsat axeltryck
 • Förbud mot omkörning
 • Hastighetsbegränsning
 • Påbjuden körriktning
 • Cirkulationsplats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vagskyltar.2574297.html

Dela