Vägbeskrivning

Övningen är skapad 2020-08-21 av zuzannagnap. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • geradeaus rakt fram
 • kreuzung korsning
 • straße gata
 • links till vänster
 • seite sida
 • da drüben där borta
 • nicht weit inte långt
 • weit långt
 • etwa ungefär
 • auf der linken seite på vänster sida
 • ich suche jag letar (efter)
 • gibt es finns det
 • dahin dit
 • in der nähe i närheten
 • irgendwo någonstans
 • an der nächsten vid nästa
 • richtig höger
 • Entschuldigung, wo ist...? Ursäkta, var är...?
 • gehen sie rechts gå till höger
 • gehen sie links gå till vänster
 • gehen sie geradeaus gå rakt fram
 • Nehmen sie die erste straße rechts. Ta första gatan till höger.
 • ...dann die zweite straße links ...sedan andra gatan till vänster
 • auf der rechten seite på höger sida
 • die post liegt links posten ligger till vänster
 • um die ecke runt hörnet
 • da liegt die haltestelle där ligger hållplatsen
 • ungefähr 20 minuten zu laufen ungefär 20 minuter att gå
 • Moment, bitte! Ett ögonblick!
 • nicht weit von hier inte långt härifrån

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vagbeskrivning.9822051.html

Dela