vägbeskrivning - tyska

Övningen är skapad 2019-05-26 av lisaekman. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Bahnhof järnvägsstationen
 • am Münchener Hauptbahnhof på Münchens centralstation
 • der Hauptbahnhof centralstationen
 • die Fahrkarte biljetten
 • einfach enkel
 • hin und zurück tur och retur
 • Um wie viel Uhr? När?
 • gegen zehn Uhr vid tiotiden, omkring kl. 10
 • der Zug tåget
 • das Gleis spåret
 • von Gleis från spår
 • Das passt mir gut. Det passar mig bra.
 • umsteigen byta tåg
 • Der Zug geht direkt. Tåget går direkt.
 • der Student studenten
 • Ich wünsche Ihnen eine gute Reise! Jag önskar Er en trevlig resa!
 • nach dem Weg fragen fråga efter vägen
 • Wie komme ich ... Hur kommer jag ...
 • zur Touristeninformation till turistinformationen
 • die Touristeninformation -en turistinformationen
 • der Stadtplan -e + stadskartan
 • diese Straße entlang längs denna gata
 • nehmen ta
 • die zweite Straße andra gatan
 • links till vänster
 • genau precis, exakt
 • geradeaus rakt fram
 • die erste Straße första gatan
 • rechts till höger
 • auf der linken Seite på vänster sida
 • Alles klar. Ok, jag förstår.
 • Nichts zu danken. Ingen orsak.
 • wissen veta
 • ob om
 • in der Nähe i närheten
 • das Restaurant -s restaurangen
 • Moment bitte. Ett ögonblick tack.
 • am besten bäst
 • zu Fuß till fots
 • ja ju
 • nicht weit inte långt
 • Wie komme ich dahin? Hur kommer jag dit?
 • an der Ampel vid trafikljuset
 • die Ampel -n trafikljuset
 • da vorne där framme
 • verpassen missa
 • Herzlichen Dank! Hjärtligt tack!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vagbeskrivning-tyska.9093369.html

Dela