v38 ogräs

Övningen är skapad 2020-09-16 av Maximushvilan. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Euphorbia helioscopia Revormstörel
  • Taraxacum sect. Ruderalia Maskros
  • Vicia cracca Kråkvicker
  • Geum urbanum Nejlikarot
  • Erodium cicutarium Skatnäva
  • Veronica sp. Veronika
  • Equisetum arvense Åkerfräken
  • Galinsoga parviflora Gängel
  • Convolvulus arvensis Åkervinda
  • Aegopodium podagraria Kirskål

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v38-ogras.9957161.html

Dela