v-ord v.7 23

Övningen är skapad 2023-02-15 av khelley09. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • kleptoman person som gärna stjäl
  • koalition partier som går ihop
  • kollektiv gemensamt för en grupp
  • komitté grupp som utreder en sak
  • kompensation ersättning
  • komplement tillägg
  • komplicera göra svårare
  • komponent del av enhet
  • komprimera pressa ihop
  • kondoleans visa sitt deltagande i sorg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-ord-v-7-23.11420614.html

Dela