v-ord v.10 23

Övningen är skapad 2023-03-08 av khelley09. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • kredit möjligheten att få låna
  • kremera bränna död kropp
  • kulmen höjdpunkt
  • kungöra ge offentligt meddelande
  • kursiv lutande stil på text
  • kvalificerad lämplig, duktig
  • kvalitet värde
  • kvantitet mängd, storlek
  • kvartal fjärdedelen av året
  • kvartett grupp med fyra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-ord-v-10-23.11453600.html

Dela