v.50 8a, 8b Using Wheels

Övningen är skapad 2013-12-06 av Bergskolefroken. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wheel hjul
 • describe beskriva
 • simple enkel
 • invent uppfinna
 • allow tillåta
 • heavy tung
 • object sak
 • rotate rotera
 • axle axel
 • mystery mysterium
 • human mänsklig
 • wagon vagn
 • potter's wheel drejskiva
 • pottery keramik
 • efficient effektiv
 • flour mjöl
 • power kraft
 • engine motor
 • hard drive hårddisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-50-8a-8b-using-wheels.3320072.html

Dela