v.49 8a,8b Everyday life...

Övningen är skapad 2013-11-27 av Bergskolefroken. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • breathe andas
 • oxygen syre
 • moist fukt
 • comb kamma
 • plait fläta
 • pony tail hästsvans
 • spike forma till taggar
 • constantly ständigt
 • fall out falla av
 • replace ersätta
 • explanation förklaring
 • yawn gäspa
 • bored uttråkad
 • catch smitta av sig
 • increase öka
 • flow flöde
 • disprove motbevisa
 • desire önskemål
 • process bearbeta
 • emotion känsla
 • memory minne
 • experience upplevelse
 • belief tro
 • brain hjärna
 • clean rensa
 • serve tjäna
 • purpose syfte
 • random slumpvis
 • image bild
 • research forskning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-49-8a-8b-everyday-life.3284948.html

Dela