v.47 Laavkometjïehtjelisnie

Övningen är skapad 2020-11-22 av Nathal13. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • noeledh ta av sig IV
 • sigkestidh dra av sig Olikstavigt
 • amma jo, verkligen, nog
 • å jöödtedh jisses! oj!
 • lïenes ljummet
 • eensilaakan ordentligt
 • raajne ren
 • annje ännu, fortfarande
 • riejries färdiga
 • skuvledh skölja VI
 • allieh åajaldehtieh glöm inte
 • tjoeredh måste IV
 • skubpedh borsta VI
 • åajaldehtedh glömma I
 • njaamedidh torka sig Olikstavigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-47-laavkometjiehtjelisnie.10134761.html

Dela