v 47 kap 2 Sophies Stundenplan

Övningen är skapad 2021-11-24 av nilatyskan. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Stundenplan schemat
 • die große Pause långa rasten (lunchrast på svenska)
 • Biologie biologi
 • Geschichte historia
 • Musik musik
 • Chemie kemi
 • Englisch engelska
 • Religion religion
 • Erdkunde geografi
 • Mathematik matematik
 • jede Stunde varje timme
 • zweimal två gånger
 • dreimal tre gånger
 • viermal fyra gånger
 • Deutsch tyska
 • Französisch franska
 • die kleine Pause kort rast
 • beginnen att börja
 • ich beginne jag börjar
 • er, es, sie beginnt han, den/det, hon börjar
 • lang lång
 • die Lektion lektionen
 • die Stunde lektionen/ timmen
 • viele många
 • welche vilka
 • die Vorname förnamnet
 • die Nachname efternamnet
 • um drei När man svarar på frågan, när något ska ske måste man använda Um före klockslag.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-47-kap-2-sophies-stundenplan.10704428.html

Dela