v 46 Kap 2 B Meine Woche in Köln

Övningen är skapad 2021-11-09 av nilatyskan. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur mycket är klockan? Wie viel Uhr ist es?
 • Den är ett. Es ist ein Uhr.
 • Den är halv två. Es ist halb zwei.
 • Den är kvart i tre. Es ist viertel vor drei.
 • Den är kvart över fyra. Es ist viertel nach vier.
 • Den är tjugo i sju. Es ist zwanzig minuten vor sieben.
 • När kommer du? Wann kommst du?
 • per dag am Tag
 • Det är tufft! Ganz schön hart!
 • egentligen eigentlich
 • tiden die Zeit
 • att zu
 • tiden die Zeit
 • skriva schreiben
 • i veckan in der Woche
 • Det är roligt. Das macht spaß.
 • läraren der Lehrer
 • lärarna die Lehrer
 • lärarinnan die Lehrerin
 • ganska ziemlich
 • plugga lernen
 • träna trainieren
 • tänka/tro denken
 • förälskad/kär verliebt
 • Det stämmer inte!/Fel! Stimmt nicht!
 • beundraren der Fan
 • vacker schön

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-46-kap-2-b-meine-woche-in-koln.10701927.html

Dela