V. 43 åk 6

Övningen är skapad 2016-10-25 av lenahelmersson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag vill I want
 • hur how
 • utom except
 • hans namn är his name is
 • var where
 • jag ska, jag kommer att I am going to
 • hennes namn är her name is
 • vad what
 • min mamma heter my mother is named
 • efternamn surname
 • varför why
 • därför att because
 • jag håller med I agree
 • smeknamn nickname
 • min mammas namn är my mother´s name is
 • jag brukar I use to
 • nästan almost
 • när when
 • förnamn first name
 • vem who
 • eller or
 • i stället instead
 • jag håller inte med I disagree
 • under våren during the spring
 • vuxen adult
 • men but

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-43-ak-6.6764136.html

Dela