v.42 9A,9B An odd relationship

Övningen är skapad 2014-10-08 av Bergskolefroken. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • odd underlig
 • relationship relation
 • human människa
 • dress up klä ut
 • in return tillbaka
 • newt vattenödla
 • documentary dokumentär
 • fascinate fascinera
 • charity välgörenhet
 • sanctuary reservat
 • breed föda up
 • estimate beräkna
 • animal shelter djurhem
 • avoid undvika
 • animal welfare djurens hälsa
 • be concerned with intressera sig för
 • cruelty grymhet
 • consume konsumera
 • view åsikt
 • issue fråga
 • refuse vägra
 • tactics taktik
 • consciousness medvetande
 • sensory som har med sinnet att göra
 • vast mycket stor
 • justify rättfärdiga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-42-9a-9b-an-odd-relationship.3935083.html

Dela