v 37 Wohin in den Ferien?

Övningen är skapad 2021-09-10 av nilatyskan. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in den Ferien på lovet
 • bleiben stanna
 • zu Hause hemma
 • ich fahre mit dem Rad jag cyklar
 • am Strand liegen ligga på stranden
 • der Berg berget
 • wandern vandra
 • klettern klättra
 • angeln fiska
 • reiten rida
 • oder eller
 • ins Kino gehen gå på bio
 • toll fantastiskt
 • surfen surfa
 • scheinen skina
 • wollen vill
 • faulenzen lata sig
 • dort där
 • wenn när

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-37-wohin-in-den-ferien.10551161.html

Dela