v.37 9a,9b Plastic fantastic

Övningen är skapad 2014-09-02 av Bergskolefroken. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • straighten räta
 • shave skrapa
 • fit passa
 • distinguished utmärkande
 • massive enorm
 • far more långt mer
 • self-confidence självförtroende
 • shape form
 • actually egentligen
 • procedure procedur
 • for free gratis
 • unconscious nersövd
 • afterwards efteråt
 • scar ärr
 • clear up läka
 • gorgeous underbar
 • vain fåfäng
 • eyebrow ögonbryn
 • fashionable modern
 • add-on tillbehör
 • appointment tid
 • surgeon kirurg
 • admit medge
 • raw öm
 • notice märka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-37-9a-9b-plastic-fantastic.3747653.html

Dela

Annonser