V.3 åk 6

Övningen är skapad 2017-01-15 av lenahelmersson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • katastrof disaster
 • förstördes were distroyed
 • flydde fled
 • regering government
 • jordbävning earthquake
 • medicinsk hjälp medical help
 • offer victim
 • skydd shelter
 • räddning rescue
 • nödläge emeregency
 • våg wave
 • överlevande survivor
 • nödläge emergency

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/v-3-ak-6.6967707.html

Dela